Spoločnosť Finez vznikla v r. 2001 ako spoločnosť s ručením obmedzeným.
V r. 2006 sa transformovala na akciovú spoločnosť. Po transformácii spoločnosti sa spoločnosť zamerala prednostne na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Predmetom záujmu sa stala výroba elektrickej energie využitím vodnej energie. V súčasnosti spoločnosť vyrába elektrickú energiu v malých vodných elektrárňach Harmanec a Staré Hory.